KopieID maakt veilige kopieën van ID-bewijzen

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de KopieID-app gelanceerd. Daarmee kunt u met uw smartphone een veilige kopie van identiteitsbewijzen maken. De app is één van de middelen in de strijd tegen identiteitsfraude.

6 november 2014 | Door redactie

Met de KopieID maakt u een foto van een identiteitsbewijs. Vervolgens kunt u gevoelige informatie, zoals een burgerservicenummer (BSN), afschermen door met uw vinger een streep te trekken over het scherm. Daarna vraagt de app voor wie de kopie bedoeld is en waarvoor de kopie nodig is. De app verwerkt deze informatie samen met de datum als watermerk in de kopie. Vervolgens kunt u de kopie direct vanuit de KopieID-app per e-mail versturen. U kunt de app downloaden in de App Store, Play Store of Windows Phone Store.

U mag een burgerservicenummer bijna nooit registreren

Door gevoelige informatie af te schermen en de kopie te voorzien van een watermerk, verkleint u de kans op identiteitsfraude. Op een identiteitsbewijs staan namelijk meer gegevens dan in de meeste gevallen strikt noodzakelijk is voor registratie. Denk aan de nationaliteit en een burgerservicenummer (BSN). Om identiteitsfraude tegen te gaan, is het van belang dat dit soort gegevens alleen verstrekt en geregistreerd worden als dat absoluut noodzakelijk is. Fraudeurs gebruiken kopieën van documenten om een andere identiteit aan te nemen, bijvoorbeeld om bankrekeningen te openen. U mag een burgerservicenummer dan ook niet registreren en gebruiken zonder dat dit wettelijk toegestaan is. Dat is bijna nooit het geval, behalve als het voor de loonadministratie is.
Eerder lanceerde minister Plasterk van BZK de app DutchID. Die app laat zien hoe u een identiteitsbewijs op echtheid kunt controleren. Hierover heeft u kunnen lezen in het bericht ‘DutchID toont controlepunten ID-bewijzen’.