Kostenbesparing door mobiliteitsscan

MVO Nederland en NS Zakelijk starten een samenwerking om meer mensen gebruik te laten maken van duurzaam vervoer. Als er 5% meer zakelijke treinreizigers bijkomen, kan dat een CO2-reductie opleveren die vergelijkbaar is met de uitstoot van 48.000 huizen. U kunt gebruikmaken van de nieuwe mobiliteitsscan om uit te rekenen hoeveel uw organisatie kan besparen op de CO2-uitstoot.

27 oktober 2011 | Door redactie

Per autokilometer is de gemiddelde CO2-uitstoot 126 gram en voor een treinkilometer gaat het om 35 gram. Met de trein bespaart u op dit moment dus 91 gram aan CO2-uitstoot. NS Zakelijk en MVO Nederland bieden hulp aan organisaties bij het maken van een duurzaam vervoersplan. Dit levert uw organisatie duurzamer vervoer op en tegelijkertijd een besparing op de reiskosten. Organisaties moeten een doordachte combinatie van vervoersmiddelen gaan gebruiken en meer inspelen op de mogelijkheden van flexwerk. Bij de combinatie van vervoersmiddelen kunt u denken aan overstappen op de OV-fiets, tram, bus of metro.

OR en milieu

Via de mobiliteitsscan krijgt uw organisatie inzicht in de mogelijkheden die er zijn om te besparen op CO2-uitstoot en kosten. De zorg voor het milieu valt onder de speciale taken van de OR (artikel 28, WOR). Als OR heeft u ook adviesrecht bij belangrijke maatregelen over dit onderwerp. Bespreek de mogelijkheden voor een duurzaam vervoersplan met uw bestuurder. Hierdoor bespaart uw bestuurder op de reiskosten en draagt uw organisatie bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot.