Kwaliteit van coachingsapps is erg wisselend

Coachingsapps kunnen medewerkers ondersteunen bij het behalen van persoonlijke doelen, maar er zitten grote verschillen in de kwaliteit van het huidige aanbod van apps. Dat blijkt uit een rapport naar coachingsapps van het Rathenau Instituut.

1 december 2014 | Door redactie

Coachingsapps bevatten slimme software die gegevens analyseert, patronen kan herkennen en op basis daarvan feedback geeft. Er zijn inmiddels e-coaches op het gebied van gezondheid, financiën, duurzaamheid, sociaal gedrag en stress op het werk. Als het om individuele coaching gaat, is de vraag echter of de e-coach de menselijke coach zonder meer kan vervangen. En of apparaten gedragsverandering effectief ondersteunen. Deze en andere kwesties heeft het Rathenau onderzocht in het rapport ‘Eerlijk advies – De opkomst van de e-coach’ (pdf).

Privacyrisico’s voor gebruiker van coachingsapp

De onderzoekers constateren dat de kwaliteit van coachingsapps erg uiteenloopt. Specifieke eisen voor de validiteit, betrouwbaarheid en werking van de apps ontbreken. Dit maakt het voor gebruikers moeilijk om onderscheid te maken tussen goede en minder goede apps. Ook zijn er risico’s op het gebied van privacy. In een regulier coachingstraject worden privacygevoelige gegevens beschermd door de vertrouwensrelatie die een coach met zijn cliënt heeft. Voor gebruikers van coachingsapps is echter onduidelijk hoe de digitale coach omgaat met de intieme informatie die deze verzamelt over gedrag, emoties en levensstijl en wiens belang daarmee wordt gediend.

Kwaliteitscriteria voor coachingsapps nodig

Het Rathenau Instituut pleit daarom voor de invoering van kwaliteitscriteria om ervoor te zorgen dat e-coaches deskundig zijn, de privacy en autonomie van hun gebruikers respecteren en integer zijn. Die kwaliteitscriteria moeten worden gebaseerd op de bestaande beroepscodes voor menselijke coaches.