Loon te laat door ontbreken IBAN? Extra kosten!

Sinds vrijdag 1 augustus kunt u geen salarissen meer overmaken naar rekeningnummers die niet SEPA-proof zijn. Per die datum zijn de banken namelijk gestopt met het automatisch omzetten van oude, korte rekeningnummers naar een 18-cijferig IBAN. Het te laat betalen van loon kan behoorlijk in de papieren lopen!

30 juli 2014 | Door redactie

De overstap van uw onderneming op SEPA moest vóór 1 augustus voltooid zijn. Is dit niet het geval, dan loopt u het risico dat uw onderneming salarissen te laat uitbetaalt. In dat geval loopt u al snel tegen extra kosten aan.

Wettelijke verhoging bij te late betaling loon

De werknemer kan in dat geval een wettelijke verhoging vorderen. Deze wettelijke verhoging geldt voor al het achterstallige vaste loon in geld en bedraagt op de vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste werkdag dat u te laat betaalt telkens 5% van het loon. Heeft u het loon daarna nog niet betaald, dan is de boete voor de volgende werkdagen 1% per werkdag. De verhoging bedraagt maximaal 50% van het achterstallige brutoloon, maar de rechter kan deze wel matigen.
Naast deze vertragingsvergoeding bent u ook nog wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige loon én de verhoging. De wettelijke rente voor transacties met werknemers bedraagt in 2014 3%.

Alle rekeningnummers in de salarisadministratie over op IBAN

Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat ieder rekeningnummer in uw salarisadministratie vóór de volgende loonbetaling is omgezet van een Nederlands rekeningnummer naar een International Bank Account Number (IBAN). Sinds 1 augustus doet uw bank dit niet meer automatisch. Eigenlijk had dit op 1 februari allemaal al geregeld moeten zijn, maar omdat toen bleek dat veel ondernemingen nog niet klaar waren voor de overstap, heeft de Europese Commissie de overgangsperiode verlengd tot 1 augustus. Als u nu toch nog een oud rekeningnummer tegenkomt, moet u dit zelf wijzigen, bijvoorbeeld met behulp van een online tool