Loonstrookje wordt toch eenvoudiger

Het uitbetalen van loon wordt voor u gemakkelijker nu de kogel door de kerk is en de Eerste Kamer het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip heeft goedgekeurd. De grondslag voor de heffingen wordt samengevoegd, al blijft het onderscheid tussen loonheffing en premieheffing bestaan. Het loonstrookje wordt zo voor u en uw werknemer overzichtelijker.

6 juni 2011 | Door redactie

Nu wordt het nettoloon gebaseerd op verschillende grondslagen waarover de heffing loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) worden berekend. Deze onderdelen zullen samengaan in één heffing met één grondslag. Dat betekent dus minder regels, details en verschillen, waardoor u minder tijd kwijt hoeft te zijn aan loonadministratie. Toch zullen de loonkosten niet dalen, want de invoering van de uniformering moet lastenneutraal zijn voor u en uw werknemers. 

Geen tussenberekeningen meer

Het loonstrookje wordt dus korter, omdat de tussenberekeningen tussen bruto- en nettoloon verdwijnen. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde, waardoor het nieuwe loonstrookje pas in 2013 zal worden ingevoerd. Zo’n compact loonstrookje kan in de toekomst zelfs per sms of tweet verzonden worden als uw werknemers dat zouden willen.