Lunchpauze is ook tijdens ramadan verplicht

Moslims die aan de ramadan meedoen kunnen bij u het verzoek indienen om bijvoorbeeld hun pauzetijden te veranderen. Ze mogen immers toch niet eten, drinken of roken en willen daarom vaak eerder naar huis. Volgens de Arbeidstijdenwet mag u niet met zo'n verzoek instemmen. U kunt de vastende medewerkers soms wel een beetje tegemoet komen.

16 augustus 2010 | Door redactie

In het bericht 'Zorg dat vasten niet gevaarlijk is!' kon u al lezen dat op woensdag 11 augustus de jaarlijkse vastentijd voor moslims is begonnen. Islamitische medewerkers onthouden zich een maand lang van zonsopkomst tot zonsondergang van roken, eten, drinken en seks. Het zit er dik in dat ze dan ook niet zitten te wachten op hun lunchpauze.

Pauze tot het minimum beperken

Toch mag u niet toestaan dat 'ramadanners' achter elkaar doorwerken en in plaats van pauzes eerder naar huis gaan. De Arbeidstijdenwet schrijft namelijk voor dat medewerkers niet langer dan vijf en een half uur achter elkaar mogen werken. Er moet dan een pauze van minimaal een half uur volgen. Er zijn zelfs cao's die nog langere minimumpauzetijden voorschrijven. Valt uw organisatie onder zo'n cao, dan moet u zich daar natuurlijk aan houden. Maar als het in uw organisatie gebruikelijk is om ruimere pauzes te nemen dan de Arbeidstijdenwet of de cao voorschrijft, kunt u wel aan de wens van vastende medewerkers tegemoet komen door hun pauze tot het verplichte minimum te beperken.