Meer duidelijkheid over transitievergoeding

Op vrijdag 29 november stuurde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Werk en zekerheid naar de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel wordt meer duidelijkheid gegeven over de hervorming van het ontslagrecht en de transitievergoeding.

3 december 2013 | Door redactie

In het bericht ‘Wet Werk en Zekerheid bij de Tweede Kamer’ kon u gisteren al lezen welke consequenties het wetsvoorstel heeft voor flexwerkers. In het wetsvoorstel Werk en zekerheid is ook de hervorming van het ontslagrecht opgenomen. Per 1 juli 2015 bepaalt de reden van het ontslag voor welke ontslagroute de werkgever moet kiezen. Hierover kon u meer lezen in het bericht ‘Reden ontslag bepaalt straks ontslagroute’.

Transitievergoeding vervangt ontslagvergoeding

De huidige ontslagvergoeding wordt vervangen door een transitievergoeding. Werknemers met een dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd, komen straks voor een transitievergoeding in aanmerking. Dit geldt ook voor werknemers met een tijdelijk contract dat na een dienstverband van twee jaar (ook bij meerdere tijdelijke contracten) niet verlengd wordt.  De hoogte van de transitievergoeding is een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar voor de eerste tien jaren dat iemand in dienst is geweest. Is iemand meer dan tien jaar in dienst geweest, dan krijgt hij voor de jaren na zijn tiende dienstjaar een half maandsalaris per gewerkt jaar. De hoogte van de ontslagvergoeding is gemaximeerd op € 75.000 of een jaarsalaris als dat hoger is dan dit bedrag. 

Ook transitievergoeding bij tijdelijk contract
De werknemer heeft recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd via UWV, heeft laten ontbinden door de kantonrechter of een tijdelijk contract niet verlengt (na twee jaar dienstverband). Als de werknemer wel een verlenging van zijn contract krijgt aangeboden, maar hier niet op ingaat, heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. Als de werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden het contract beëindigen, heeft de werknemer ook geen recht op een transitievergoeding. Wel kunnen de werkgever en de werknemer hierover zelf afspraken maken in de vaststellingsovereenkomst. Daarnaast hoeft de werkgever geen (of een lagere) transitievergoeding te betalen als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Denk hierbij aan een werknemer die zich schuldig maakt aan diefstal of de controlevoorschriften bij ziekte (herhaaldelijk) niet naleeft.

Overgangsregeling voor werknemers van 50 jaar of ouder
Tot 1 januari 2020 geldt er een overgangsregeling voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn. Voor hen bedraagt de hoogte van de transitievergoeding één maandsalaris per gewerkt jaar over de jaren die zij na hun 50ste bij de werkgever in dienst zijn. Zij moeten dan wel tien jaar of meer in dienst zijn geweest. Kleine werkgevers (met 25 werknemers of minder) worden uitgesloten van deze overgangsregeling. In het januarinummer van HR Rendement dat op 7 januari bij abonnees op de mat valt, leest u meer over de hervorming van het ontslagrecht en de transitievergoeding.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van de wijziging van het ontslagrecht en de transitievergoeding, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!