Mogelijk toch uitstel Wet werk en zekerheid

Werkgevers krijgen waarschijnlijk toch nog wat meer tijd om zich voor te bereiden op de Wet werk en zekerheid (WWZ). Naar aanleiding van het debat over de WWZ in de Eerste Kamer heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat hij bereid is om een aantal maatregelen uit te stellen tot 1 januari 2015 in plaats van deze al per 1 juli 2014 in te voeren.

5 juni 2014 | Door redactie

Bij de behandeling van de WWZ in de Eerste Kamer liet minister Asscher weten dat hij bereid is om de plannen voor flexwerkers die per 1 juli 2014 zouden ingaan – met betrekking tot de proeftijd, het concurrentiebeding en de wettelijke aanzegtermijn – uit te stellen naar 1 januari 2015. Op die manier krijgen werkgevers nog wat meer tijd om zich op de gevolgen van de wet voor te bereiden.

Stemming over WWZ op 10 juni

Voor de verkorting van de ketenbepaling en de hervorming van het ontslagrecht wordt waarschijnlijk wel de eerder afgesproken ingangsdatum gehandhaafd. Deze wijzigingen treden per 1 juli 2015 in werking. Op dinsdag 10 juni stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Het ziet ernaar uit dat een meerderheid van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel zal instemmen.