Nieuwe kabinet zet streep door uitbreiding reikwijdte WNT

18 oktober 2017 | Door redactie

Het nieuwe kabinet heeft besloten om de reikwijdte van de Wet normering topinkomens (WNT) niet uit te breiden naar alle werknemers in de (semi)publieke sector. Het wetsvoorstel tot uitbreiding van de personele reikwijdte van de Wet normering topinkomens (WNT-3) lijkt daarmee van tafel.

De WNT moet de hoge salarissen van bestuurders in de (semi)publieke sector aan banden leggen. Bestuurders moeten zich houden aan de zogenoemde WNT-norm. Per 1 januari 2017 mogen bestuurders daardoor niet meer verdienen dan € 181.000. Eerder dit jaar had de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties al aangegeven dat hij de personele reikwijdte van de WNT wilde vergroten. Het wetsvoorstel daarvoor lag al bij de Raad van State. Het nieuwe kabinet kiest er toch voor om dit wetsvoorstel niet verder uit te voeren.

Alleen topfunctionarissen onder de WNT

Het vorige kabinet had dit wetsvoorstel ingediend, omdat de reikwijdte van de wet te beperkt was. Alleen topfunctionarissen vallen namelijk onder de WNT. Hoge adviseurs en werknemers ontspringen de dans en kunnen wel meer verdienen dan de WNT-norm. De uitbreiding van de reikwijdte van de WNTis volgens het nieuwe kabinet echter niet nodig.