Nieuwe verlofregels gelden al op 1 januari 2015

Op dinsdag 16 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Een groot deel van de nieuwe verlofregels gaan al in per 1 januari 2015. Zorg dus dat u hiervan op de hoogte bent!

16 december 2014 | Door redactie

De Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden wijzigt de regels uit de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). In het bericht ‘Tweede Kamer stemt in met nieuwe verlofregels’ kunt u lezen wat er door de nieuwe wet op hoofdlijnen wijzigt in de verlofregelingen. De meeste van deze maatregelen treden al per 1 januari 2015 in werking.

Uitbreiding personenkring zorgverlof gaat per 1 juli 2015 in

De uitbreiding van de personenkring voor kortdurend- en langdurend zorgverlof gaat wel pas per 1 juli 2015 in. Dit houdt in dat werknemers straks ook kortdurend- en langdurend zorgverlof kunnen aanvragen als zij de zorg op zich nemen voor een broer of zus, grootouder of kleinkind, huisgenoot of iemand anders in de sociale omgeving. Ook de maatregel dat werknemers straks langdurend zorgverlof kunnen opnemen voor noodzakelijke zorg bij ziekte of hulpbehoevendheid (en dus niet alleen in verband met een levensbedreigende ziekte) treedt pas per 1 juli 2015 in werking. Verder is de ingangsdatum voor de uitbreiding van het zwangerschapsverlof bij een meerlingzwangerschap nog onbekend. Dit wordt nog bepaald bij Koninklijk Besluit.

Nieuwe regels voor aanpassen contractuele arbeidsduur

Door het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden veranderen ook de regels voor het aanpassen van de arbeidsduur. Per 1 januari 2015 kunnen werknemers één keer per jaar een aanvraag indienen voor een wijziging van hun contractuele arbeidsduur. Bij onvoorziene omstandigheden kan hiervan worden afgeweken, de werknemer mag dan ook meer dan één keer per jaar zo’n aanvraag indienen. Van onvoorziene omstandigheden is bijvoorbeeld sprake als een ouder van de werknemer plotseling hulpbehoevend wordt en de werknemer hierdoor tijdelijk minder wil werken. Op dit moment heeft een werknemer slechts één keer in de twee jaar de mogelijkheid om zijn arbeidsduur aan te passen en geldt er nog geen wettelijke afwijkingsmogelijkheid bij onvoorziene omstandigheden. 

In het volgende nummer van HR Rendement, dat op 13 januari bij abonnees op de mat valt, leest u meer over de nieuwe regels voor verlof en het aanpassen van de arbeidsduur.