NVP Sollicitatiecode is geactualiseerd

De NVP Sollicitatiecode is onlangs vernieuwd. Er is meer aandacht voor een weloverwogen gebruik van social media bij het selecteren van kandidaten en ook de klachtenprocedure is aangescherpt in de NVP Sollicitatiecode.

6 november 2013 | Door redactie

De NVP Sollicitatiecode (pdf) bestaat uit richtlijnen die werkgevers volgens de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) zouden moeten aanhouden om een sollicitatieprocedure eerlijk en transparant te laten verlopen. De code is op de volgende punten geactualiseerd:

  • Het gebruik van social media in sollicitatieprocedures heeft een prominentere plek gekregen. U moet het kandidaten bijvoorbeeld laten weten als u zich voor de werving en selectie baseert op informatie die u via social media vindt.
  • De code wijst de gebruiker er nadrukkelijker op dat informatie over (het verleden) van kandidaten via open bronnen, zoals internet, niet altijd betrouwbaar hoeft te zijn.
  • De klachtenprocedure is aangescherpt: de NVP kan werkgevers niet alleen aanbevelingen doen om de sollicitatieprocedure te verbeteren, maar heeft ook de mogelijkheid om zo nodig disciplinaire maatregelen te treffen. Dit laatste geldt met name voor organisaties die de NVP Sollicitatiecode nadrukkelijk op hun werving- en selectieprocedure van toepassing hebben verklaard.

Klachtenregeling in de NVP Sollicitatiecode

De NVP Sollicitatiecode is een norm en geen wettelijke verplichting. Houdt een werkgever zich niet aan de richtlijnen, dan kan een sollicitant een klacht indienen bij de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode via tel: (030) 605 57 84 of e-mail: sollicitatiecode@nvp-plaza.nl. De NVP toetst de klacht aan de code. De werkgever krijgt vervolgens de gelegenheid om schriftelijk te reageren op de klacht. Daarna kan de NVP een aanbeveling doen voor een zorgvuldigere werving en selectie. Klachten over discriminatie, medische en aanstellingskeuringen kan een sollicitant niet bij de NVP indienen. Daarvoor moet hij naar de rechter of het College voor de Rechten van de Mens stappen (bij discriminatie) of naar de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (bij medische of aanstellingskeuringen).