Onterechte beschuldiging seksuele intimidatie

16 januari 2012 | Door redactie

Krijgt u een klacht van een werknemer over seksuele intimidatie, dan is het belangrijk om deze beschuldiging goed te onderzoeken. Dit doet u natuurlijk in het belang van de werknemer, maar ook voor de beschuldigde is het belangrijk dat u deze klacht serieus neemt. Het komt namelijk nog wel eens voor dat de beschuldiging onterecht is. Dit bleek onlangs uit een rechtszaak in Rotterdam.

Een werkneemster diende bij haar werkgever een klacht in vanwege seksuele intimidatie door haar leidinggevende. Dit deed zij nadat haar werkgever had aangegeven dat haar (jaar)contract niet werd verlengd. De werkneemster beschuldigde haar leidinggevende er onder andere van dat hij seksueel getinte e-mails naar haar had gestuurd. Hierop startte de werkgever een onderzoek door bijvoorbeeld de werkneemster in de gelegenheid te stellen om de betreffende e-mails te laten zien. Ook stelde de werkgever een vertrouwenspersoon voor en wilde hij een klachtencommissie instellen.

Werkneemster weigerde mee te werken

De werkneemster weigerde echter om aan het onderzoek mee te werken. Ook tijdens de zitting gaf ze geen argumenten voor haar beschuldigingen. De rechter oordeelde dat de werkgever had voldaan aan zijn verplichtingen en dat de leidinggevende vals was beschuldigd. De arbeidsovereenkomst werd daarom ontbonden.
Rechtbank Rotterdam, 11 november 2011, LJN: BU4663