Ook opzegverbod bij overname bevallingsverlof

In de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden staat niet alleen hoe de overname van bevallingsverlof bij het overlijden van de moeder bij de bevalling in zijn werk gaat. In de nota is ook een nieuw opzegverbod opgenomen.

24 september 2014 | Door redactie

In het bericht 'Opnieuw gewijzigde regels zorgverlof per 2015' kon u al lezen hoe de overname van het bevallingsverlof in zijn werk gaat als de moeder tijdens dat bevallingsverlof komt te overlijden. In de nota van wijziging (pdf) zijn echter nog meer nieuwe maatregelen opgenomen.

Opzegverbod geldt ook voor achterblijvende partner

Net als voor werkneemsters die zwangerschaps- of bevallingsverlof genieten, gaat ook voor de partner een opzegverbod gelden als hij het bevallingsverlof overneemt in verband met het overlijden van de moeder van zijn kind. De werkgever mag een werknemer die het bevallingsverlof van zijn overleden partner overneemt, dus niet ontslaan. Dit opzegverbod geldt alleen gedurende het bevallingsverlof. Bij moeders duurt dit verbod ook nog voort in de eerste zes weken na afloop van het bevallingsverlof, maar dat is bij de partner van de moeder dus niet het geval.

Ook bij dood van kind recht op overname verlof

De partner kan het verlof van de overleden moeder alleen overnemen als het kind de bevalling heeft overleefd. Als de moeder overlijdt en het kind levenloos ter wereld komt – er is dus géén geboorteakte – is er geen recht op overname van het verlof. Overlijdt het kind na het opmaken van de geboorteakte, dan heeft de partner wél recht op overname van het bevallingsverlof.