Opheffen loonbelastingverklaring weer op tafel?

CDA heeft een oud plan uit het vet gehaald: de afschaffing van de verplichte registratie van gegevens voor de loonheffingen. In 2009 adviseerde de Commissie Regeldruk Bedrijven al eens om deze 'loonbelastingverklaring' te laten vervallen. Het plan is erop gericht om de regels en administratieve verplichtingen voor ondernemingen terug te dringen.

23 juli 2012 | Door redactie

Het is sinds 2007 al niet meer verplicht om het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (pdf) van de Belastingdienst te gebruiken om vast te stellen of uw onderneming voor een werknemer de loonheffingskorting moet toepassen of niet. Wel moet u bij indiensttreding van een nieuwe werknemer nog altijd zwart-op-wit hebben of de werknemer dit wil. Op deze verklaring moeten bovendien naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer van de werknemer staan en de werknemer moet hem dateren en ondertekenen. U moet de verklaring in de salarisadministratie bewaren.

Administratief en financieel risico voor werkgever

Dit is niet alleen administratief belastend voor u, u loopt ook nog een financieel risico. Ontbreekt de verklaring in uw administratie, dan kunt u van de Belastingdienst namelijk een naheffing tegen het anoniementarief krijgen, en ook nog een boete.
De Commissie Regeldruk stelde in 2009 al vast dat de fiscus in de praktijk eigenlijk niets misloopt als de verklaring in uw administratie ontbreekt. Het is altijd mogelijk om achteraf te bepalen of u de identiteit van de werknemer correct heeft vastgesteld en of u de verschuldigde loonheffingen heeft afgedragen. En wordt de loonheffingskorting niet correct toegepast, dan is dat altijd nog te corrigeren in de inkomstenbelasting.

Standaard de loonheffingskorting toepassen

Daarom gaf de commissie het advies (pdf) om de loonheffingskorting standaard door werkgevers te laten toepassen. Alleen als een werknemer dat niet wil, moet hij dit bij één van zijn werkgevers aangeven. Voor werknemers die per ongeluk toch bij twee werkgevers de loonheffingskorting laten toepassen, kan de polisadministratie zorgen voor een signaal naar de werknemer en correctie via de inkomstenbelasting.
CDA heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verzocht om door ACTAL – het adviescollege toetsing regeldruk – te laten onderzoeken hoe deze maatregel en de andere voorstellen uit het plan het beste uit te voeren zijn.