Oprichten bv binnenkort makkelijker

15 maart 2012 | Door redactie

In 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aangenomen. Het wetsvoorstel moet op 1 juli 2012 in werking treden, waardoor de regels eenvoudiger en flexibeler worden om een bv op te richten. Voor het oprichten van een (extra) bv hoeft uw onderneming onder andere geen startkapitaal van € 18.000 meer te betalen. Ook de verplichte bank- en accountantsverklaring verdwijnen.

Met de invoering van het nieuwe bv-recht veranderen de regels rondom de aandelen, de kapitaal- en crediteurenbescherming en de benoeming van bestuur en het toezicht op de bv. De flex-bv maakt het ook mogelijk dat de bv stemrechtloze en winstrechtloze aandelen uitgeeft. Een combinatie van deze aandelen is niet mogelijk. U hoeft daarnaast niet langer een minimumkapitaal van € 18.000 in een nieuwe bv te storten en ook de vereisten voor het maatschappelijk kapitaal zullen verdwijnen. De aandeelhouders van de bv krijgen ook meer ruimte, omdat die zich niet langer hoeven te houden aan de blokkeringsregeling. Bij verkoop van de aandelen hoeft de aandeelhouder niet eerst zijn aandelen aan een andere aandeelhouder aan te bieden of toestemming te vragen voor de verkoop.

Verduidelijking en afronding

Recent heeft de minister een Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer gestuurd. Daarin heeft de minister enkele punten verduidelijkt en aangeven dat hij het wetsvoorstel zo snel mogelijk wil afronden. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel snel goedkeurt is invoering nog mogelijk per 1 juli 2012.