OR van invloed op MVO-beleid

Ondernemingsraden kunnen een stimulerende rol spelen bij het bevorderen van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) staan er in het Burgerlijk Wetboek en de WOR hiervoor meerdere aanknopingspunten. De SER lanceert een nieuwe bijlage bij het OR Voorbeeldreglement waarin suggesties zijn opgenomen om het MVO-beleid van uw organisatie te stimuleren.

3 november 2011 | Door redactie

Bij een MVO-beleid gaat het erom dat een organisatie winst maakt door verantwoordelijkheid te nemen voor het milieu en sociale vraagstukken. De SER ontving een adviesaanvraag van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om te bekijken wat de rol van de OR bij het MVO-beleid kan zijn. In een reactie liet de SER weten dat de OR voldoende wettelijke middelen heeft om zich in te zetten voor stimulering van het MVO-beleid. Om toch nog meer ondersteuning aan de OR te bieden, creëerde de SER een nieuwe bijlage (pdf, pagina 3 en verder) bij het OR Voorbeeldreglement.

Praktische bijlage SER voor OR

De nieuwe bijlage van de SER geeft praktische informatie aan uw OR. U vindt in deze bijlage een overzicht van de wettelijke handvatten die de OR kan gebruiken met betrekking tot het MVO-beleid. Denk bijvoorbeeld aan artikel 28 WOR. Hierin staan een aantal speciale taken van de OR die aansluiten bij MVO, zoals de zorg voor het milieu en gelijke behandeling. Ook zijn er in de bijlage voorbeelden te vinden van vrijwillige afspraken om met de bestuurder te maken.