OR ziet toe op veilige kopieën ID-bewijzen

De nieuwe KopieID-app helpt mensen om een veilige kopie van hun identiteitsbewijzen te maken. De app is gelanceerd in opdracht van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en moet identiteitsfraude tegengaan, onder andere op het werk.

10 november 2014 | Door redactie

Met de KopieID maakt u een foto van een identiteitsbewijs. Vervolgens kunt u gevoelige informatie, zoals een burgerservicenummer (BSN), afschermen door met uw vinger een streep te trekken over het scherm. Daarna vraagt de app voor wie de kopie bedoeld is en waarvoor de kopie nodig is. Bijvoorbeeld voor de werkgever en de personeelsadministratie. De app verwerkt deze informatie samen met de datum als watermerk in de kopie. Vervolgens verstuurt u de kopie direct vanuit de KopieID-app per e-mail. U kunt de app downloaden in de App Store, Play Store of Windows Phone Store.

U mag een burgerservicenummer bijna nooit registreren

Vanuit uw OR heeft een belangrijke rol in het beschermen van de persoonsgegevens van de werknemers uit uw achterban. U heeft daarop niet voor niets instemming. Niet gek dus dat dit ook geldt voor het aanstellingbeleid, waar het maken van een kopie van een legitimatiebewijs ook onder valt. Test de app eens uit en besluit of u wilt voorstellen om deze app aan te bevelen bij nieuwe werknemers of de afdeling HR of financiën.

Scherm gegevens af die niet noodzakelijk zijn voor registratie

Door gevoelige informatie af te schermen en de kopie te voorzien van een watermerk, verkleint u de kans op identiteitsfraude. Op een identiteitsbewijs staan namelijk meer gegevens dan meestal noodzakelijk zijn voor registratie. Denk aan de nationaliteit en een burgerservicenummer (BSN). Om identiteitsfraude tegen te gaan, is het van belang dat dit soort gegevens alleen verstrekt en geregistreerd worden als dat absoluut noodzakelijk is.