Ouder krijgt na verlof recht op urenaanpassing

In de toekomst mogen werknemers die ouderschapsverlof hebben genomen, daarna om tijdelijke aanpassing van hun werktijden vragen. Een wetsvoorstel dat dit moet regelen, is kortgeleden naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit moet de Nederlandse regels in lijn brengen met de Europese afspraken over ouderschapsverlof.

24 oktober 2011 | Door redactie

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat voortkomt uit de Europese Raamovereenkomst over ouderschapsverlof. Als de Tweede en Eerste Kamer zich ook in het voorstel kunnen vinden, krijgen werknemers in de toekomst het recht om hun arbeidstijden tijdelijk aan te passen nadat ze ouderschapsverlof hebben genomen.

Werk en zorg makkelijker combineren

Het voorstel regelt ook dat uw onderneming werknemers die gebruikmaken van hun recht op ouderschapsverlof niet mag benadelen. Dit zijn enkele maatregelen waarmee de regering het makkelijker wil maken voor ouders om zorg en werk te combineren. In augustus stuurde het kabinet ook al een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat de regels rond werk- en verloftijden flexibeler moet maken. Daarover las u al in het bericht ‘Urenaanpassing in de toekomst vaker mogelijk’.