Premiekorting wordt afhankelijk van arbeidsuren

De premiekorting voor arbeidsgehandicapten wordt per 1 januari 2013 afhankelijk van het aantal arbeidsuren. Werkt een werknemer 36 of meer uren per week, dan heeft u recht op € 7.000 premiekorting per jaar. Werkt de werknemer minder, dan moet u dit evenredig verlagen.

22 november 2012 | Door redactie

In het bericht ‘Premiekorting oudere werknemers op de schop’ kon u al lezen dat de premiekortingen voor de verschuldigde werknemersverzekeringen per 1 januari 2013 gaan veranderen. De premiekorting voor het in dienst nemen van 50-plussers of arbeidsgehandicapten stijgt in 2013 naar € 7.000 per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur per week. Bij een werkweek van minder dan 36 uur moet u de premiekorting evenredig verlagen.

Bij 32-urige werkweek premiekorting evenredig berekenen

Tot en met dit jaar kunt u voor arbeidsgehandicapte werknemers dezelfde premiekorting toepassen ongeacht het aantal uren dat de werknemer werkt. Per 2013 wordt de premiekorting voor arbeidsgehandicapten afhankelijk van het dienstverband. De premiekorting voor het in dienst nemen van oudere werknemers was al arbeidsuurafhankelijk. De premiekorting van € 7.000 geldt voor een werknemer die 36 uur of meer werkt. Werkt de werknemer bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 32/36 van € 7.000 en dat is € 6.222,22 premiekorting per jaar. Zie ook onderstaande tabel.

Premiekorting toepassen per aangiftetijdvak

Bent u geen vast aantal werkuren met uw werknemer overeengekomen, dan gaat u uit van de uitbetaalde uren in het aangiftetijdvak. Als u een vierwekentijdvak heeft, deelt u dit aantal uren door 144 en bij een maandtijdvak door 156. Bijvoorbeeld, uw werknemer werkt in de komende maand januari 100 uur en u hanteert een maandtijdvak. U heeft dan recht op (100/156) x € 7.000 is € 4.487,18 premiekorting per jaar. In uw aangifte loonheffingen voor januari 2013 past u dus 1/12 van € 4.487,18 premiekorting toe, dit is € 373,93. Hanteert u een vierwekentijdvak en heeft uw werknemer in januari (stel) 90 uur gewerkt, dan heeft u recht op (90/144) x € 7.000 is € 4.375 premiekorting per jaar. U past dan in uw aangifte voor het eerste tijdvak van 2013 (1/13 van € 4.375 =) € 336,54 premiekorting toe.
Per 2013 moet u de premiekorting toepassen per aangiftetijdvak en niet meer per loontijdvak. De premiekorting wordt immers afhankelijk van het aantal arbeidsuren. Ook moet u vanaf komend jaar de gegevens waaruit blijkt dat uw werknemer arbeidsgehandicapt is, bewaren in uw loonadministratie.

Evenredig berekenen premiekorting