Premies Ziektewet pas in december bekend

Per 1 januari 2014 wijzigt de premieopbouw voor de Ziektewet en de WGA. De hoogte van de nieuwe gedifferentieerde ZW- en WGA-premies worden in december bekend. U ontvangt dan namelijk een brief van de Belastingdienst met het (voorlopige) percentage dat uw organisatie in 2014 voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas moet betalen.

26 november 2013 | Door redactie

In de vorige jaren hoefde de Belastingdienst alleen de gedifferentieerde premie WGA voor vaste werknemers vast te stellen, en dan alleen voor werkgevers die geen eigenrisicodrager waren voor de WGA. Uw organisatie kreeg de beschikking met de premie voor uw organisatie voor het nieuwe jaar altijd al in november toegestuurd.

Ook een gedifferentieerde premie voor flexwerkers

In 2014 moet iedere werkgever ook voor flexwerkers een gedifferentieerde premie betalen. De gedifferentieerde premie WGA wordt vervangen door een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), waarin ­– naast de oude WGA-premie – ook een WGA-flex en een ZW-flex-deel is opgenomen.
De fiscus moet de nieuwe premiedelen ook in de premievaststelling betrekken. Bovendien moet elke werkgever dit jaar een beschikking krijgen. Het is namelijk nog niet mogelijk om voor het WGA-flexdeel eigenrisicodrager te worden. Dat kan pas vanaf 2016.

Belastingdienst begint op 18 december met verzenden

Dit alles zorgt ervoor dat de beschikkingen dit jaar wat later worden verstuurd. De Belastingdienst begint op woensdag 18 december met het verzenden ervan. U heeft het premiepercentage dat uw organisatie in 2014 moet hanteren dan alsnog ruim voor de eerste loonaangifte van 2014 in huis. In het dossier ‘Alles over de Ziektewet’ dat vandaag bij abonnees op de mat valt, leest u meer over de wijziging van de Ziektewet en de WGA.