Prijstrucs in offertes herkennen en omzeilen

20 februari 2019 | Door redactie

Een ondernemingsraad (OR) kan om meerdere redenen offertes opvragen. Denk aan een offerte voor het advies van een externe deskundige, OR-scholing of voor het laten uitvoeren van een achterbanonderzoek. Aanbieders passen in offertes vaak prijstrucs toe om de offerte aantrekkelijker te doen lijken. Waar kan de OR op letten?

Is de ondernemingsraad van plan om kosten te maken voor bijvoorbeeld OR-scholing (artikel 18, lid 2 WOR) of het advies van een externe deskundige (artikel 16 WOR), dan komen die kosten voor rekening van de bestuurder als de OR de bestuurder daarover vooraf informeert (artikel 22, lid 2 WOR). Om een goede inschatting te maken van de kosten, kan de OR bij verschillende aanbieders offertes aanvragen en een weloverwogen keuze maken.

Trucjes om offertes aantrekkelijke te maken

Aanbieders passen in offertes vaak trucjes toe waardoor de offerte aantrekkelijker lijkt. Door die trucjes te herkennen, is de kans op misleiding kleiner:

  • In- en exclusief BTW: prijzen zijn vaak vermeld exclusief BTW waardoor ze een stuk lager uitvallen. De bestuurder betaalt echter de prijs inclusief BTW. Baseer de keuze dus op de prijzen inclusief BTW.
  • Afronden: een prijs van € 498 lijkt gunstiger dan een prijs van € 500 terwijl het verschil feitelijk maar € 2 is. Het is een slim psychologisch trucje waar verkopers dankbaar gebruik van maken. Daarnaast oogt een mooi afgeronde prijs vaak minder nauwkeurig en daarmee minder betrouwbaar. Daardoor kan de keuze vallen op een duurdere aanbieder die € 3.576,78 rekent in plaats van op een aanbieder die voor exact hetzelfde aanbod € 3.500 rekent.
  • Totaalbedrag: verkopers vermelden zelden een totaalbedrag voor een order die uit veel verschillende onderdelen bestaat. Aanbieders van opleidingen en cursussen vermelden bijvoorbeeld vaak een prijs voor deelname per cursist in plaats van de totaalprijs van de cursus als geheel voor het totaalaantal opgegeven deelnemers. Het aanbod lijkt daardoor goedkoper. Het is dus zaak om in zo’n geval zelf de totaalprijs te berekenen.
  • Eenheden: aanbiedingen van eenheden die op voorhand niet of nauwelijks zijn in te schatten, vragen om verdere specificatie. Vraag daarom bijvoorbeeld als een adviseur een uurprijs rekent, hoeveel uren hij denkt nodig te hebben om tot een advies te komen. Dit leidt tot een nauwkeurigere inschatting van de kosten vooraf.