Proef flexibele onderwijstijd start na de zomer

Volgend schooljaar mogen tien basisscholen meewerken aan een experiment waarbij flexibele onderwijstijd centraal staat. Deze scholen mogen dan onder bepaalde voorwaarden van de regels afwijken. Zodoende kan het zijn dat deze basisscholen de zomerperiode gebruiken om les te geven.

6 april 2011 | Door redactie

Momenteel is het zo dat lesuren die in de zomerperiode worden gegeven niet meetellen in het verplicht aantal uren onderwijstijd. Een schoolweek moet uit minstens vijf dagen bestaan. Wel mogen scholen maximaal zeven schoolweken een vierdaagse schoolweek hebben. Maar minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil – in een tijdperk waarbij flexibele arbeidstijden steeds meer de norm is – onderzoeken of bij flexibele onderwijstijden de kwaliteit van de basisscholen gewaarborgd blijft. Ook wil de minister bekijken of dit aan de wensen van de scholen, ouders en leerlingen voldoet.

Strikte voorwaarden aan flexibele onderwijstijd

De basisscholen die meedoen aan het onderzoek mogen afwijken van de vijfdaagse schoolweek en het maximum van zeven vierdaagse schoolweken. Als strikte voorwaarde geldt dat leerlingen aan het eind van de basisschool de kennis en vaardigheden hebben die de wet voorschrijft en de minimale onderwijstijd van 7.520 uur in acht jaar moet gehaald worden. Deze uren moeten ook geleidelijk verdeeld zijn over de schooljaren. In de praktijk kan dit betekenen dat de deelnemende basisscholen ervoor kiezen om ook in de zomerperiode les te geven. De scholen moeten dit in goed overleg met de ouders van de basisschoolleerlingen besluiten. Een voordeel voor de ouders kan zijn dat de data van de zomervakantie flexibeler wordt.

Aanmelden voor flexibele onderwijstijd

De minister maakt binnenkort bekend hoe basisscholen zich kunnen aanmelden voor dit experiment. Voordat de zomer begint, moet het bekend zijn welke van de aangemelde scholen zijn uitgekozen om deel te nemen aan dit project. Zoals gezegd start de proef in het schooljaar van 2011-2012.