Regeerakkoord betekent voor u verandering

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn: het lijkt er sterk op dat we binnenkort een minderheidskabinet gaan krijgen van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV. De onderhandelaars van de partijen presenteerden onlangs de conceptversies van de regeer- en gedoogakkoorden. Wat moet u daarvan weten als salarisadministrateur?

7 oktober 2010 | Door redactie

In het regeerakkoord staan enkele plannen waar u op de salarisadministratie mee te maken gaat krijgen. Deze plannen zijn uiteraard allemaal onder voorbehoud. Zelfs als het nieuwe kabinet er straks is, moeten zowel de Tweede als de Eerste Kamer er nog over gaan debatteren.

Vitaliteitsregeling

Een opvallend plan is bijvoorbeeld dat het beoogde kabinet Rutte-Verhagen de levensloopregeling en de spaarloonregeling wil afschaffen. Daarvoor in de plaats komt iets nieuws: de ‘vitaliteitsregeling’. Werknemers kunnen die regeling in ieder geval niet meer gebruiken om eerder met pensioen te gaan.

Aow-leeftijd

De pensioengerechtigde leeftijd wordt per 1 januari 2020 verhoogd tot 66 jaar. Het kabinet wil de AOW-leeftijd op den duur bovendien koppelen aan de levensverwachting. Het kabinet lijkt het principeakkoord te volgen dat de sociale partners eerder dit jaar sloten en waarover u meer heeft kunnen lezen in het bericht ‘Verhoging AOW-leeftijd stap dichterbij'.

Oudere werknemers

Voor het in dienst nemen van oudere werklozen (50+) en het in dienst houden van oudere werknemers (62+) kunt u nu een premiekorting krijgen. In het regeerakkoord staat expliciet dat deze premiekortingen gehandhaafd blijven. Oudere werknemers zelf hebben nu na hun 62e recht op de zogenoemde doorwerkbonus. Deze moeten ze zelf claimen als heffingskorting in hun aangifte inkomstenbelasting. In de kabinetsplannen staat dat oudere werknemers in de toekomst pas een jaar later recht hebben op de doorwerkbonus.

Overig

Verder staat onder meer in de akkoorden dat het nieuwe kabinet het ontslagrecht niet zal versoepelen. Ook moeten alle cao’s aandacht gaan besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid (scholing) om algemeen verbindend verklaard te worden. Daarnaast gaat het budget voor de afdrachtvermindering vanwege de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) omhoog.