Regels zorgverlof voor derde keer op de schop

Als de moeder van een kind bij de geboorte overlijdt, krijgt haar partner recht op haar bevallingsverlof. In de derde nota van wijziging bij het Wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden zijn de voorwaarden verder uitgewerkt. Uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het wetsvoorstel waarschijnlijk per 2015 in werking treedt.

17 september 2014 | Door redactie

In het bericht 'Ruimere mogelijkheden verlof voor ouders' kon u al lezen dat de partner van een bevallen vrouw recht krijgt op vijf dagen kraamverlof in plaats van de huidige twee dagen. Daarnaast kan de partner van een bevallen vrouw haar bevallingsverlof overnemen als de kersverse moeder onverhoopt komt te overlijden bij de geboorte van haar kind. In een derde nota van wijziging (pdf) bij het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ zijn de voorwaarden en praktische implicaties van deze regeling verder uitgewerkt. Op Prinsjesdag bleek uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de wijzigingen waarschijnlijk per 2015 in zullen gaan.

Juridisch ouderschap is vereiste

Voor de overname van het bevallingsverlof is het wel een voorwaarde dat de partner van de moeder juridisch ouder is van het kind. Dat houdt in dat hij (of zij) getrouwd was met de moeder, een geregistreerd partnerschap met haar had of het kind erkend heeft.
Als de moeder van een kind bij de bevalling komt te overlijden, moet haar partner dit binnen twee dagen melden bij zijn werkgever. Hij hoeft geen toestemming te vragen voor het overnemen van het bevallingsverlof. De werkgever is verplicht om net zo lang het loon van de plotseling alleenstaande werknemer door te betalen als de moeder van het kind recht had op bevallingsverlof. Als de moeder geen werkneemster was in de zin van de Ziektewet, moet de werkgever van de partner standaard gedurende tien weken doorbetalen.

Binnen zes weken declareren

Binnen zes weken na afloop van het verlof kan de werkgever de kosten van deze doorbetalingsplicht declareren bij UWV. Het gaat dan niet alleen om het loon van de werknemer, maar bijvoorbeeld ook om het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie en de opgebouwde rechten voor vakantiebijslag en eindejaarsuitkering.