Rentevoordeel lening eigen woning is onbelast

Geeft u een lening aan een werknemer voor de aankoop van een eigen woning dan is het rentevoordeel onbelast. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dat recent geantwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

15 maart 2013 | Door redactie

In principe is elk voordeel dat een werknemer krijgt van zijn werkgever belast als loon. Krijgt een werknemer een lager rentepercentage bij een geldlening van uw onderneming in vergelijking tot een lening van een bank, dan is het door de werknemer genoten rentevoordeel dus ook belast. Voor de lening eigenwoning heeft de staatssecretaris echter een uitzondering gemaakt.

Voorwaarden lening eigen woning

De staatssecretaris heeft aangegeven dat het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning onder de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen en ook onder de werkkostenregeling onbelast is. U kunt echter niet zomaar de lening aan de werknemer onbelast laten. Hiervoor is vereist dat de werknemer schriftelijk aangeeft waarvoor hij de lening gaat gebruiken en welk deel van de lening voor aftrek in de inkomstenbelasting in aanmerking komt. Deze verklaring van de werknemer moet u bewaren in uw loonadministratie.

Overige leningen

Verstrekt u een andere lening aan de werknemer (dus niet voor de eigen woning) dan mag u het rentevoordeel niet altijd onbelast laten. Er gelden speciale regels voor een personeelslening onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen en de werkkostenregeling.