Snel geld voor arbeidstijdenmanagement vragen

U heeft nog tot 29 oktober aanstaande de tijd om subsidie aan te vragen voor projecten die uw onderneming wil starten om haar arbeidstijdenmanagement te verbeteren. Daarna sluit de inschrijving voor de Europese subsidie voor sociale innovatie. Voorwaarde is wel dat het moet gaan om projecten waarvoor u € 50.000 tot € 160.000 aan subsidie kunt aanvragen. Hiervan moet uw onderneming 25% zelf betalen.

12 oktober 2010 | Door redactie

Door de processen rondom arbeidstijden van werknemers te optimaliseren, kan uw onderneming een stuk efficiënter werken en mogelijk een interessante kostenbesparing bereiken. Denk hierbij aan roosterflexibiliteit, slimmer pauzeren, arbeidstijden en het ontkoppelen van werk en werkplek. Zoals met zoveel zaken gaat de kost echter voor de baat uit en zult u budget moeten vrijmaken voor de noodzakelijke reorganisatie. Als het project daarentegen voldoet aan de eisen, heeft de European Science Foundation hiervoor subsidie beschikbaar die u via een online-formulier kunt aanvragen bij het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Project moet vernieuwend zijn

Het project waarvoor uw onderneming subsidie aanvraagt moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De arbeidsproductiviteit moet stijgen door het project;
  • het project moet minimaal een jaar duren;
  • binnen acht maanden na de subsidieaanvraag moet het project starten;
  • werknemers moeten aantoonbaar betrokken zijn bij het project
  • het Agentschap SZW moet ervan overtuigd zijn dat het project haalbaar en vernieuwend is.