Sneller werkvergunning kennismigranten

Heeft uw onderneming werknemers die als kennismigrant minder dan drie maanden in Nederland verblijven? Dan verandert vanaf volgend jaar de toetsing door UWV WERKbedrijf. Bij de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning is het dan niet meer van belang of uw onderneming eerst in Nederland en Europa heeft geworven. Volgend jaar start er voor werkgevers die zijn toegelaten tot de kennismigrantenprocedure een proef om de procedure eenvoudiger te maken voor kennismigranten die minder dan drie maanden in Nederland zijn.

5 december 2011 | Door redactie

Als een buitenlandse werknemer bruto meer verdient dan € 50.619 per jaar of € 37.121 per jaar als hij jonger is dan 30 jaar, beschouwt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hem als kennismigrant. Voor kennismigranten die langer dan drie maanden in Nederland blijven, kunt u gebruikmaken van de kennismigrantenregeling. U hoeft voor deze werknemers geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen als zij over een verblijfsvergunning beschikken en zijn toegelaten tot de kennismigrantenprocedure. Voor kennismigranten die (binnen een periode van zes maanden) maximaal drie maanden in Nederland zijn, moet u wel een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Vergunning binnen twee weken

Vanaf volgend jaar worden de regels voor het aanvragen van deze vergunning vereenvoudigd. UWV WERKbedrijf zal bij de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning niet meer toetsen aan het zogenoemde prioriteitgenietend aanbod. Hierdoor kan UWV WERKbedrijf sneller – binnen twee weken – een vergunning verstrekken. Om te kunnen deelnemen aan de pilot, moet uw organisatie wel zijn toegelaten tot de kennismigrantenprocedure. Het aanvraagformulier (pdf) hiervoor kunt u vinden op de website van IND. 
De proef met de versoepelde regels duurt twee jaar en stopt op 30 december 2013. In die twee jaar onderzoekt UWV WERKbedrijf of een definitieve regeling de proef kan vervangen.