Soepel omgaan met afleverdatum zakelijke fiets

De afleverdatum van de bedrijfsfiets is in principe bepalend voor de fiscale behandeling (oude regels of de werkkostenregeling). Er is nu echter zo’n enorme vraag naar fietsen dat het vóór 1 januari 2015 afleveren van fietsen weleens een probleem kan worden. De Belastingdienst heeft daarom aangegeven soepel om te gaan met de afleverdatum van de bedrijfsfietsen.

10 december 2014 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2015 kunt u geen gebruik meer maken van de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen. De werkkostenregeling (WKR) is dan verplicht. Veel werknemers willen echter nog profiteren van de huidige fietsregeling. Dat zorgt voor een stormloop op bedrijfsfietsen. De afleverdatum van de fiets bepaalt uiteindelijk of de oude regels van toepassing zijn of de WKR. Bij een afleverdatum in 2015 gaat dus de WKR gelden. Door de drukte lukt het waarschijnlijk niet om alle fietsen op tijd (dus vóór 1 januari 2015) af te leveren.

Pas volgend jaar afleveren

De Vereniging voor Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) heeft daarom aangedrongen op een soepele omgang met de afleverdatum. De Belastingdienst komt in reactie daarop met een verruiming van de regeling voor fietsen die dit jaar nog zijn aangeschaft (gefactureerd) in het kader van een fietsregeling, maar die pas volgend jaar afgeleverd kunnen worden. De oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen blijven tot en met 31 maart 2015 gelden als de fiets uiterlijk 31 december 2014 is besteld en vergoed.

Geen aparte regeling voor de fiets onder de WKR

Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen kunt u gebruikmaken van een fiscale fietsregeling. Hierdoor is het mogelijk om onder voorwaarden een fiets onbelast te vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen. De fiets kan onbelast blijven als de waarde ervan in het economisch verkeer maximaal € 749 bedraagt en de werknemer de fiets gebruikt op meer dan de helft van de werkdagen dat hij naar zijn werk reist. Daarnaast mag u in het betreffende jaar en de twee voorafgaande jaren niet al een fiets vergoed, verstrekt of ter beschikking hebben gesteld. De WKR kent geen aparte regeling voor de fiets. De fiets is in principe loon voor de werknemer, maar u kunt de verstrekking of vergoeding van een fiets wel onderbrengen in de vrije ruimte.