Sollicitant hoeft ziekte niet te melden

Wist u dat een kandidaat het u tijdens de sollicitatieprocedure niet hoeft te vertellen als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is? Bent u op zoek naar uitbreiding van uw team, dan kunt u dus niet met zekerheid zeggen dat de door u uitverkoren kandidaat kerngezond is.

26 januari 2011 | Door redactie

Een sollicitant die een arbeidshandicap heeft, hoeft dit volgens de wet niet te melden tijdens de sollicitatieprocedure. U kunt er dus wel naar vragen, maar de kandidaat hoeft geen antwoord te geven. De privacy van de kandidaat weegt zwaarder dan de belangen van de werkgever.

Financiële voordelen voor werkgevers

Toch is het voor uw organisatie belangrijk om te weten of een medewerker arbeidsgehandicapt is. Er zijn namelijk allerlei financiële voordelen waar werkgevers voor in aanmerking kunnen komen als er gedeeltelijk arbeidsgeschikten in hun organisatie werken. Denk aan premiekortingsregelingen, vergoedingen voor aanpassing op de werkplek en de no-riskpolis, waarbij UWV uw organisatie compenseert voor loondoorbetaling bij ziekte van een arbeidsgehandicapte.
Om van deze regelingen te kunnen profiteren, moet u weten hoe de vork in de steel zit. Daarom is wettelijk bepaald dat u twee maanden na indiensttreding aan de medewerker mag vragen of hij in het verleden recht heeft gehad op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of daar zelfs naast zijn werk bij uw organisatie nog recht op heeft. De medewerker moet dan naar waarheid antwoorden. Hij hoeft geen toelichting te geven over de aard en oorzaak van zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Beperkingen van functioneren wel melden

Als de beperkingen van de sollicitant zijn toekomstig functioneren in de weg staan, dan is het een ander verhaal. Kan de potentiële medewerker door zijn arbeidshandicap aan bepaalde bijzondere functie-eisen niet voldoen, dan moet hij dat tijdens de sollicitatieprocedure al aangeven.