Strenge regels voor inhouden zorgverzekeringspremie

Werkgevers die na 1 januari 2017 nog rechtstreeks zorgverzekeringspremie uit het minimumloon van hun werknemers willen betalen, moeten aan strenge eisen voldoen.

5 september 2016 | Door redactie

Als een werkgever de zorgverzekeringspremie van een werknemer na 1 januari 2017 rechtstreeks aan de verzekeraar betaalt, mag dat door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) alleen nog uit het minimumloon voor de premie van de basisverzekering. Als maximum geldt daarbij de geraamde gemiddelde premie. Een eventuele herverzekering van het eigen risico mag ook uit het wettelijk minimumloon (tools) betaald worden. De werkgever moet daarvoor een schriftelijke volmacht van de werknemer hebben, een afschrift van de zorgpolis en bewijzen van betaling aan de verzekeraar.

Aanvullende verzekering wel uit hoger loon

De premie voor een aanvullende verzekering mag wel rechtstreeks door de werkgever aan de verzekeraar betaald worden uit het deel van het loon dat hoger is dan het wettelijk minimum. Een werknemer die per maand € 50 meer verdient dan het wettelijk minimumloon, kan zijn werkgever dus machtigen om zijn aanvullende verzekering rechtstreeks te betalen (zolang die premie niet méér is dan die € 50 per maand). Werkgevers moeten daar wel voorzichtig mee zijn: als de werknemer bij ziekte minder doorbetaald krijgt, onbetaald ouderschapsverlof opneemt of minder gaat werken, mag de aanvullende verzekering misschien niet meer op het loon worden ingehouden en rechtstreeks aan de verzekeraar betaald worden.