Subsidie voor arbeidstijdenmanagement

Als u van plan bent om in uw organisatie aan de slag te gaan met arbeidstijdenmanagement, is het nú het goede moment om dat te doen. Alleen deze maand – tot 29 oktober – kunt u een aanvraag indienen voor subsidie om dit in te voeren. Het gaat om een ESF-subsidie voor sociale innovatie en deze kunt u aanvragen bij Agentschap SZW.

4 oktober 2010 | Door redactie

U kunt bij arbeidstijdenmanagement bijvoorbeeld denken aan roosterflexibiliteit, slimmer pauzeren, arbeidstijden en ontkoppelen van werk en werkplek. Ook als u een procesverbetering wilt doorvoeren – denk aan zelfsturing, verbeterteams, multi-inzetbaar personeel, taakroulatie en taakverrijking – is de subsidie beschikbaar. Voorwaarde is wel dat uw project de arbeidsproductiviteit verhoogt. 

Hoogte subsidie

U krijgt minimaal € 50.000 en maximaal € 160.000 subsidie. Uw organisatie moet wel een kwart van de kosten zelf betalen. Andere voorwaarden zijn dat het project minstens een jaar duurt en binnen acht maanden na de aanvraag begint. U moet bovendien kunnen aantonen dat werknemers actief bij het project betrokken zijn. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, wordt het kritisch getoetst op haalbaarheid en vernieuwing. Alleen als u op beide punten goed scoort, krijgt u de subsidie van Agentschap SZW.