Succesvolle overdracht van uw familiebedrijf

Als u dga bent van een familiebedrijf draagt u uw onderneming op een gegeven moment misschien over aan uw kinderen. Als u op dit moment zelfs een overdracht aan het voorbereiden bent, bevindt u zich in goed gezelschap. Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat in Nederland ruim 40.000 directeuren mogelijk op het punt staan hun familiebedrijf over te dragen. Dit proces gaat echter niet zonder slag of stoot.

31 juli 2014 | Door redactie

Ruim 40.000 van 260.000 Nederlandse familiebedrijven hebben een directeur die ouder is dan 60 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop directeuren het stokje doorgeven aan de nieuwe generatie is 62 jaar. Dit betekent dat een bedrijfsoverdracht voor veel ondernemingen op dit moment daadwerkelijk aan de orde is.

Bedrijfsoverdracht familiebedrijf verloopt moeizaam

Tegelijkertijd blijkt uit beschikbare gegevens dat slechts 12% van de familiebedrijven in ons land door een derde generatie wordt geleid. Dit lage percentage was voor PwC aanleiding om wereldwijd onderzoek te verrichten naar de achterliggende redenen hiervoor. Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat er drie directe aanleidingen zijn voor het moeizaam verlopen van een bedrijfsoverdracht, namelijk:

  • de generatiekloof tussen de huidige generatie en de opvolgende generatie;
  • de geloofwaardigheidskloof die de volgende generatie ervaart bij het zichzelf bewijzen binnen het familiebedrijf;
  • de communicatiekloof tussen ouders en kinderen die op iedere leeftijd kan ontstaan, zelfs in de meest succesvolle ondernemingen.

Maak uw opvolging tijdig bespreekbaar

Om een stroeve overdracht te voorkomen, raadt PwC aan voor educatie en een tijdige planning te zorgen. Als u dga bent is het belangrijk uw kinderen op tijd bij uw bv te betrekken, niet pas als zij midden 20 zijn. Uw opvolging tijdig bespreekbaar maken geeft u de gelegenheid om verwachtingen in goede banen te leiden. Tot slot luidt het advies zeker 5 tot 7 jaar voor een bedrijfsopvolgingsplan uit te trekken. Het volledige onderzoek vindt u hier.