Technologie eet lunchpauze op

Regelmatig pauzeren is van belang om productief te kunnen blijven en om op de lange termijn een burn-out te voorkomen. De huidige technologie – zoals smartphones – maakt het voor werknemers echter niet makkelijk om af te schakelen. Werknemers slaan hun pauze dan ook regelmatig over.

22 februari 2012 | Door redactie

Uit onderzoek van Monsterboard blijkt dat 29% van de werknemers in Nederland doorwerkt tijdens de lunch. Van de medewerkers die wel pauzeren neemt 46% 30 tot 45 minuten lunchpauze, 19% houdt het op een kwartier. Slechts 6% neemt een pauze van een uur. Vaak slaan werknemers hun pauze over omdat ze graag als harde werker gezien willen worden. Ook is het een gevolg van het gebruik van de huidige technologie. Smartphones, tablets en mobiel internet zorgen ervoor dat een werknemer in principe altijd bereikbaar is. Hierdoor vervaagt de grens tussen werk en privé of de pauzetijd.

Geen enkele verplichting tot arbeid

Ziet u dit binnen uw organisatie ook gebeuren, attendeer de werknemers er dan op dat ze beter zullen presteren als ze wel regelmatig pauzeren. Wijs hen er ook op dat het gebruik van de moderne technologie niet betekent dat ze continu bereikbaar moeten zijn. Een werknemer die langer dan vijfeneenhalf uur op een dag werkt, heeft volgens de Arbeidstijdenwet recht op 30 minuten pauze. Werknemers die langer dan tien uur werken, hebben recht op 45 minuten pauze. Een pauze is volgens de Arbeidstijdenwet een aaneengesloten periode van minstens 15 minuten, waarbij er geen enkele verplichting tot arbeid bestaat. Wijs ook de werkgever nogmaals op deze regels en het belang van pauzeren.