Teruggaaf bijdrage Zvw staat voor de deur

Deze maand betaalt de Belastingdienst te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) over vorig jaar terug. Mocht u voor werknemers te veel hebben ingehouden en vergoed, dan kunt u binnenkort een bedrag van de fiscus tegemoetzien. De verwerking van deze teruggaaf in de salarisadministratie is vaak een hele toer. Daarom mag u daar in sommige gevallen van afzien.

9 juli 2010 | Door redactie

Het is mogelijk dat u voor werknemers in uw onderneming in 2009 te veel bijdrage Zvw heeft ingehouden. Daarvan is sprake als zij in dat jaar naast het loon dat u hen uitkeerde ook inkomsten van een andere werkgever of uitkeringsinstantie hadden en dat al hun inkomsten samen hoger waren dan het maximumbijdrageloon. Dit bedroeg in 2009 € 32.369. Als u van de fiscus een teruggaaf krijgt, kunt u kiezen of u dit bedrag al dan niet in de loonadministratie verwerkt. Als u dit doet hoeft u het bedrag van de teruggaaf niet netto door te betalen aan de werknemer. Die heeft immers al een vergoeding van u ontvangen voor de bijdrage Zvw. Door de juiste verwerking in de loonadministratie krijgt hij dan wel de te veel betaalde loonbelasting/premie volksverzekeringen terug. Deze verwerking doet u door het bedrag van de teruggaaf als negatief loon te boeken in kolom 13 van de loonstaat (loon uitsluitend voor de loonbelasting en volksverzekeringen) van de betreffende werknemer. Dit bedrag plust u dan in kolom 17 van de loonstaat (uitbetaald) weer bij. Dit alles moet u verwerken in de loonaangifte voor de periode waarin u de teruggaaf kreeg of in de eerstvolgende aangifteperiode die in hetzelfde kalenderjaar valt.

Teruggaaf buiten loonadministratie

Als de teruggaaf van de Belastingdienst € 14 of minder bedraagt, mag u ervoor kiezen om dit bedrag niet te verwerken in de loonadministratie. U kunt dan zelf bepalen of u deze teruggaaf netto aan de werknemer doorbetaalt of niet. Is de teruggaaf voor een werknemer meer dan € 14? Ook dan hoeft u deze niet per se te verwerken in de loonadministratie. Als u dan besluit om dit niet te doen bent u wel verplicht het totale bedrag van de teruggaaf netto door te betalen aan de werknemer.