Tijdelijk minder uren werken wordt makkelijker

11 augustus 2011 | Door redactie

Werknemers moeten in de toekomst gemakkelijker tijdelijk meer of minder uren kunnen werken. Dit staat in het wetsvoorstel dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 11 augustus naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarnaast komen er flexibelere regels voor het opnemen van ouderschapsverlof.

Volgens de huidige wetgeving mogen werknemers één keer in de twee jaar een verzoek indienen voor een aanpassing van hun werktijden. In het nieuwe wetsvoorstel staat dat werknemers deze mogelijkheid één keer per jaar krijgen. Daarnaast moet een werknemer bij onvoorziene omstandigheden altijd dit verzoek kunnen indienen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de partner van een werknemer plotseling hulpbehoevend wordt, waardoor de werknemer tijdelijk minder moet gaan werken.
Ook de regels voor het ouderschapsverlof worden flexibeler. Ouders moeten voortaan zelf kunnen bepalen hoe zij het verlof willen opnemen. Op dit moment zitten hier nog wettelijke beperkingen aan. Ook hoeft een werknemer bij het nieuwe voorstel niet meer minimaal één jaar in dienst te zijn om gebruik te kunnen maken van het verlof.

Bevallingsverlof verlengd bij ziekenhuisopname

In het wetsvoorstel staat verder dat het bevallingsverlof moeten worden verlengd voor moeders van wie de kinderen na de bevalling of gedurende het bevallingsverlof in het ziekenhuis worden opgenomen. Uitgangspunt is dat een moeder de gelegenheid moet hebben om tien weken thuis door te brengen met haar kind na ontslag uit het ziekenhuis.

Betere combinatie van arbeid en zorg

Door de aanpassing van de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur wil de minister realiseren dat werknemers arbeid en zorg beter met elkaar kunnen combineren. Daarnaast wil hij meer ruimte bieden aan werkgevers en werknemers om in onderling overleg afspraken te maken over de duur van verlof en een tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur.