Twee veranderingen in bankzaken mkb en zzp’er

Organisaties uit het mkb én zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden per 2018 beschermd door een nieuwe gedragscode als zij financiële diensten of producten afsluiten. Daarnaast wordt er onderzocht of er een nieuw loket kan komen waar mkb’ers en zzp’ers klachten over bankzaken kunnen melden.

26 april 2017 | Door redactie

Eind vorig jaar is er via een internetconsultatie gepeild of er in de praktijk behoefte was aan een betere wettelijke bescherming voor mkb’ers en zzp’ers die financiële diensten of producten afsluiten. In reactie op deze consultatie heeft demissionair minister Dijsselbloem laten weten dat hij in eerste instantie de bescherming van kleinzakelijke klanten wil verbeteren door middel van zelfregulering. Hij wil twee veranderingen implementeren:

  • De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) werkt aan een (afdwingbare) gedragscode voor de kredietverlening aan kleinzakelijke klanten, waaronder zzp’ers en mkb’ers. Op 1 januari 2018 moet deze gedragscode in werking treden.
  • Banken en verzekeraars krijgen de opdracht om – in overleg met vertegenwoordigers van ondernemers – de mogelijkheden te verkennen voor een loket waar kleine ondernemers klachten over de schending van de zorgplicht kunnen melden. Concreet zal het gaan om een loket dat aansluit bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij de inrichting van het nieuwe loket sluit de overheid aan bij de recente ervaringen met het tijdelijke loket voor de klachten over rentederivaten van het mkb.

Loket voor kleine ondernemers

De NVB heeft vorige maand al aangegeven dat er wordt gewerkt aan een loket waar kleine ondernemers een geschil over financiering kunnen melden. De nieuwe plannen van demissionair minister van Financiën zullen dit initiatief versterken. In de huidige regelgeving uit de Wet op het financieel toezicht wordt het mkb met een wettelijke zorgplicht beschermd bij het afsluiten van verzekeringen (e-learning) en beleggingsproducten. Bij het afsluiten van overeenkomsten voor betaaldiensten, spaarproducten en kredietverlening is er op dit moment uitsluitend een zorgplicht voor consumenten.