Tweede Kamer stemt snel over wijziging WAZO

Dinsdag 14 oktober stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Dit wetsvoorstel wijzigt de huidige Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Het doel van de wetswijzigingen is om de verlofregelingen flexibeler te maken.

10 oktober 2014 | Door redactie

Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (pdf) ligt al sinds 2011 bij de Tweede Kamer. Donderdag 9 oktober is het voorstel behandeld door de Tweede Kamer en dinsdag 14 oktober stemt de Kamer hierover. Op Prinsjesdag werd al duidelijk dat het wetsvoorstel waarschijnlijk in 2015 ingaat. Als het wetsvoorstel in werking treedt, hebben straks meer werknemers recht op kortdurend- of langdurend zorgverlof. Ook de regels voor het opnemen van ouderschapsverlof worden soepeler. In het bericht ‘Wet WAZO naar de Tweede Kamer’ las u eerder al over deze maatregelen.

Bevallingsverlof in deeltijd opnemen

In het kameroverleg kwamen ook een aantal nieuwe plannen naar voren. Zo wil kamerlid Van Weyenberg vrouwen het recht geven om hun bevallingsverlof flexibel in te zetten. Ze hoeven dan zes weken na de bevalling niet meer voltijd verlof op te nemen, maar kunnen voor een langere periode deeltijd verlof aanvragen. Werkneemsters kunnen zo eerder geleidelijk aan al gaan werken, maar behouden wel hun recht op dezelfde verlofduur. Voor werkgevers heeft dit als voordeel dat de werkneemster eerder weer (in deeltijd) op het werk kan verschijnen.

Langer verlof bij meerlingenzwangerschappen

Kamerlid Heerma wil vrouwen langer verlof geven bij meerlingenzwangerschappen. Volgens Heerma is het vanwege medische redenen noodzakelijk dat werkneemsters die zwanger zijn van een meerling langer verlof kunnen opnemen. Minister Asscher van SZW reageerde positief op deze twee voorstellen.