Vangnetters betalen bij slechte re-integratie

U zult ook uw best moeten doen om zieke werknemers die onder het vangnet van de Ziektewet vallen te laten re-integreren, anders loopt u het risico na twee jaar hun loon door te moeten betalen. Bij andere zieke werknemers betaalt u sowieso de eerste twee jaar het loon (gedeeltelijk) door. Voor die groep geldt ook al dat als u zich volgens het UWV niet genoeg inspant voor re-integratie, u het loon langer dan 104 weken moet doorbetalen.

5 mei 2011 | Door redactie

In het wetsvoorstel Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld (pdf) stelt Minister Kamp voor dat het UWV binnenkort ook kan ingrijpen als u te weinig doet om zogenoemde vangnetters zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Vangnetters zijn werknemers die ziek zijn als gevolg van orgaandonatie, zwangerschap, bevalling en werknemers die onder de no-riskpolis vallen. Deze regeling vormt een vangnet dat ervoor zorgt dat u niet zelf het loon doorbetaalt voor maximaal twee jaar.

Bij einde contract doorbetalen

Vooralsnog hoeft u niet door te betalen als u te weinig doet om deze zieke werknemers te re-integreren, maar als het wetsvoorstel aangenomen wordt, komt hier verandering in. U kunt dan dezelfde sancties opgelegd krijgen zoals die nu gelden voor ‘reguliere’ zieke werknemers. Met andere woorden: na afloop van de maximale Ziektewetperiode van twee jaar moet u 70% van het loon doorbetalen bij onvoldoende re-integratie-inzet voor maximaal één jaar. U kunt de sanctie zelfs nog opgelegd krijgen als het contract tijdens de ziekte van de vangnetter eindigt. Momenteel geldt dit ook alleen voor ‘gewone’ werknemers. De wet is door de Tweede Kamer goedgekeurd en ligt nu bij de Eerste Kamer.