Vergoeding vertraagde vlucht niet hoger bij overstap

12 september 2017 | Door redactie

Een passagier die bij een overstap op het vliegveld zijn aansluiting mist, krijgt geen hogere vergoeding dan een passagier die dezelfde reis rechtstreeks maakt en vertraging oploopt. Dat heeft het Europese Hof van Justitie vastgesteld.

Ook zakenreizigers (tool) hebben recht op een vergoeding als hun vlucht meer dan drie uur vertraagd is. De vraag was echter gerezen of die compensatie hoger mag zijn als er sprake is van een overstap. Die maakt namelijk het aantal afgelegde kilometers vrijwel altijd hoger, en de hoeveelheid kilometers kan bepalend zijn voor de hoogte van de vergoeding. De Europese verordening stelt namelijk dat vluchten tot 1.500 kilometer die leiden tot een vertraging van minimaal drie uur passagiers een vergoeding opleveren van € 250. Reist een passagier binnen de EU meer dan 1.500 kilometer en loopt hij daarbij een vertraging op van drie uur of meer, dan heeft hij recht op een vergoeding van € 400. De rechter heeft nu echter bepaald dat een reis van A naar B met een overstap hetzelfde beoordeeld moet worden als de rechtstreekse reis van A naar B, dus zonder overstap. Het criterium voor de hoogte van de vergoeding is de hemelsbrede afstand tussen beide vliegvelden, aldus de rechter.

Vluchten buiten de EU

Mogelijk heeft deze uitspraak ook gevolgen voor vluchten buiten de EU. Tenzij er buitengewone omstandigheden gelden (o.a. weersomstandigheden, terrorisme) heeft een reiziger volgens verordening-261-2004 dan eveneens recht op compensatie, namelijk:

  • € 250 bij een vlucht tot 1.500 km;
  • € 400 bij een vlucht tot 3.500 km;
  • € 600 bij een vlucht van meer dan 3.500 km.