Versoepeling arboregels per 1 april

Per 1 april aanstaande gaat de versoepeling in van de arboregels voor kleine werkgevers. Vanaf dat moment hoeft u als kleine werkgever geen bijstand meer in te roepen van de arbodeskundige bij toetsing van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

3 maart 2011 | Door redactie

In het bericht ‘Versoepeling arboregels vertraagd' kon u al lezen dat de Eerste Kamer wel akkoord was gegaan met de vereenvoudiging van de Arbeidsomstandighedenwet, maar dat de invoering nog even op zich zou laten wachten. De Arbeidsinspectie heeft wel laten weten dat de kleine werkgevers de wetswijziging per 1 januari van dit jaar al mogen toepassen. Vanaf 1 april zal de versoepeling van de arboregels ook wettelijk worden vastgelegd.

RI&E eenvoudiger

Invoering van het wetsvoorstel maakt de RI&E voor kleine werkgevers eenvoudiger. U bent een kleine werkgever als uw bedrijf maximaal 25 werknemers heeft. Voor het controleren van de RI&E hoeft u als kleine werkgever geen arbodienst meer in te schakelen. U moet de RI&E wel inzichtelijk maken voor uw werknemers. Zo krijgen ze meer inzicht in de risico's van uw bv en kunnen ze eventueel meedenken aan oplossingen.