Verzoekrecht om flexibel te kunnen werken

De Tweede Kamer is akkoord met het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken. Als werknemers behoefte hebben aan een andere spreiding van hun werktijden of vaker thuis willen werken, kunnen ze hiervoor straks jaarlijks een verzoek indienen bij hun werkgever. Als werkgever mag u zo’n verzoek niet zomaar afwijzen.

27 oktober 2014 | Door redactie

Eerder heeft u in het bericht ‘Kamer stemt deze week over Wet flexibel werken’ kunnen lezen dat de wet het voor medewerkers gemakkelijker moet maken om met hun werkgever afspraken te maken over flexibel werken. Werknemers krijgen geen wettelijk recht om op andere tijden of bijvoorbeeld thuis te werken, maar ze krijgen wel de mogelijkheid om hiervoor een verzoek in te dienen bij hun werkgever. Het verzoekrecht geldt overigens niet voor medewerkers die werkzaam zijn in een organisatie met minder dan tien werknemers.

Afwijzing van verzoek om andere werktijden

Een verzoek om andere werktijden mag een werkgever straks alleen afwijzen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Daarvan is sprake als de gewijzigde werktijden leiden tot ernstige problemen op het gebied van:

  • de veiligheid;
  • het werkrooster;
  • de bedrijfsfinanciën of -organisatie.

Ieder jaar verzoekrecht voor flexibel werken

Voor het afwijzen van een verzoek om thuis of op een andere plek te werken, heeft een werkgever geen zwaarwegend bedrijfsbelang nodig. Hij moet het verzoek van de medewerker wel serieus in overweging nemen. Als de werkgever het afwijst, moet hij dat beargumenteren. Overigens mag een medewerker een jaar nadat zijn verzoek om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd is ingewilligd of afgewezen, opnieuw een verzoek indienen.
Het wetsvoorstel Flexibel werken wordt in de Eerste Kamer in samenhang behandeld met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!