Volg de regels bij maatschappelijke stage

In september 2011 is de verplichte maatschappelijke stage ingevoerd. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs moeten minimaal 30 uur een maatschappelijke stage lopen. Als deze minderjarige leerlingen in uw organisatie aan de slag gaan, krijgt u te maken met scherpe arbowetgeving.

14 mei 2012 | Door redactie

Als arboprofessional bent u verantwoordelijk voor het arbobeleid in uw organisatie. U zorgt ervoor dat werknemers – volgens de regels in de arbowet – in een veilige werkomgeving werken. Voor jonge werknemers die in uw organisatie stage komen lopen, gelden speciale regels uit de Arbowet en Arbeidstijdenwet waarmee u rekening moet houden.

Scherpe regels voor minderjarige leerlingen

Op maatschappelijkestage.nl vindt u een overzicht van de regels die voor leerlingen tussen de 12 en 17 jaar gelden. Er gelden andere regels voor school- en vakantieweken en het maximale aantal werkuren per dag en per week verschilt tussen leerlingen van 13 en 14 jaar, leerlingen van 15 jaar en leerlingen van 17 jaar.
Niet al het werk is geschikt voor jonge leerlingen. Daarnaast moet de stage passen bij de maatschappelijke vorming en de ontwikkeling van de leerling. Een geschikte maatschappelijke stage is bijvoorbeeld het organiseren van een sportactiviteit, cultureel evenement of toneelvoorstelling, maar ook het meehelpen bij de plantsoenendienst of in een buurthuis of verzorgingstehuis.

Een stageovereenkomst is verplicht

Een maatschappelijke stage verschilt van een beroepsstage, omdat een beroepsstage bedoeld is voor de persoonlijke oriëntatie op een beroep. Het doel van de maatschappelijke stage is dat scholieren kennismaken met vrijwilligerswerk en een bijdrage leveren aan de samenleving. Ook draagt het bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en hun ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Daarnaast krijgt de leerling voor een maatschappelijke stage geen vergoeding en voor een beroepsstage soms wel. Ook al krijgt de leerling geen vergoeding voor zijn maatschappelijke stage, een stageovereenkomst is wel verplicht.