Voor 1 juni 2015 opleidingsplek aanmelden

18 mei 2015 | Door redactie

Tot 1 juni 2015 kunt u, in samenwerking met een mbo-school, opleidingsplekken binnen uw organisatie aanmelden voor een nieuwe leerroute binnen het mbo. Door het aanbieden van een opleidingsplek raakt uw organisatie vertrouwd met potentiële toekomstige werknemers. Bovendien is de student hierdoor beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Op dit moment is het voor scholen die mbo-opleidingen aanbieden niet mogelijk om beroepsopleidende en beroepsbegeleidende opleidingen te combineren. Onlangs maakte minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap echter bekend dat er binnenkort een experiment start, om uit te proberen of deze combinatie effectief is. Eén van de doelstellingen van de pilot is studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. In het eerste deel van de gecombineerde opleiding doen studenten theoretische kennis op bij een mbo-school. Deze kennis brengen zij vervolgens in het tweede deel van de opleiding in de praktijk.

Bijdragen aan een win-win situatie

Mbo-scholen die in het schooljaar 2015-2016 zo'n gecombineerde beroepsopleiding willen starten, kunnen zich tot 1 juni 2015 aanmelden voor het experiment. Het succes is afhankelijk van voldoende opleidingsplekken. Uw organisatie kan bijdragen aan de pilot door het aanbieden van zo’n leerplek.
Het is belangrijk om de afspraken die u dan maakt, in een samenwerkingsovereenkomst (doc) vast te leggen. Dit contract moet de mbo-school namelijk inleveren bij de aanmelding. Het voordeel van de samenwerking is dat uw organisatie kennismaakt met potentiële toekomstige werknemers. Zij zijn op deze manier alvast ingewerkt in uw organisatie. Uit het ontwerpbesluit (pdf) blijkt dat uw organisatie via de subsidieregeling praktijkleren in aanmerking kan komen voor een kostenvergoeding. Hiervoor is echter wel vereist dat uw organisatie is erkend als leerbedrijf.