Voordeel personeelslening soms onbelast

Zowel onder de werkkostenregeling als onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen is het rentevoordeel op een personeelslening die een werknemer gebruikt voor de eigen woning onbelast. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs benadrukt in antwoord op Kamervragen.

18 maart 2013 | Door redactie

Als u werknemers een lening verstrekt tegen een lagere rente dan hij normaal gesproken bij een kredietinstelling kwijt zou zijn, is er sprake van een rentevoordeel. Dit voordeel is in principe gewoon belast loon. Er zijn echter uitzonderingen. Een voorbeeld is een lening die een werknemer gebruikt voor de aanschaf of het onderhoud van een eigen woning.

Voorwaarden onbelaste personeelslening

Het rentevoordeel op een personeelslening eigen woning is alleen onbelast als de werknemer u een schriftelijke verklaring geeft waarin staat waarvoor hij de lening precies gaat gebruiken. Daarbij moet hij kopieën van rekeningen en aankoopbewijzen toevoegen. Deze verklaring moet u bewaren in uw loonadministratie. Onder de werkkostenregeling geldt voor het rentevoordeel in dat geval een nihilwaardering.