Voorstel wijziging WAZO naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor flexibilisering van de Wet arbeid en zorg (WAZO) en Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) ligt nu bij de Tweede Kamer voor behandeling. De Raad van State had geen inhoudelijke opmerkingen over het wetsvoorstel. Inmiddels is er ook meer bekend over de procedure van de aanpassing werktijden.

9 december 2011 | Door redactie

In het bericht ‘Ouder krijgt na verlof recht op urenaanpassing’ kon u al lezen over een wetsvoorstel waardoor ouders hun urenpatroon kunnen aanpassen na ouderschapsverlof. Dit voorstel sluit mooi aan op het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ dat deze zomer naar de Raad van State is gestuurd. Hierin wordt een aanpassing van de WAZO en WAA voorgesteld, zodat werknemers beter worden beschermd bij het opnemen van verlof en flexibeler hun werktijden kunnen aanpassen.

Verzoek voor het aanpassen van de werktijden

In een aanvulling op het wetsvoorstel is de procedure voor het aanpassen van de werktijden na ouderschapsverlof toegelicht. Een werknemer die graag andere werktijden wil na zijn verlof, moet ten minste drie maanden vóór de afloop van het ouderschapsverlof een schriftelijk verzoek indienen bij zijn werkgever. De werkgever moet vervolgens uiterlijk vier weken voor de afloop van het ouderschapsverlof over het verzoek beslissen.