Vrijstelling overdrachtsbelasting drie jaar

Per 1 september 2012 is de termijn voor vrijstelling van overdrachtsbelasting verlengd van zes maanden naar drie jaar. Koopt u een nieuw pand dan kunt u langer een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting.

21 november 2012 | Door redactie

Dit heeft staatssecretaris Weekers onlangs besloten. Met deze uitbreiding wil Weekers de verkoop van bedrijfsonroerend goed stimuleren. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet het een nieuw bedrijfsonroerend goed zijn, zoals een ondernemingspand dat al in gebruik is genomen of is verhuurd door de verkoper. Voorheen kon de koper een beroep doen op vrijstelling van overdrachtsbelasting als het onroerend goed binnen zes maanden verkocht werd na ingebruikname of verhuur. De nieuwe regeling geldt ook voor onroerend goed dat op 1 september 2012 nog geen zes maanden in gebruik is genomen of verhuurd. U kunt dus langer een beroep doen op vrijstelling van overdrachtsbelasting.

In aanmerking komen voor vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting. In de volgende gevallen kunt u mogelijk vrijstelling krijgen:

  • bij samenloop met de heffing van omzetbelasting;
  • bij bedrijfsoverdracht aan familieleden (van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van broers of zusters aan elkaar);
  • bij inbreng in een vennootschap (die geen nv of bv is);
  • bij inbreng bij omzetting van een onderneming in een nv of bv;
  • bij fusie, splitsing en interne reorganisatie van een onderneming.