Werknemers krijgen straks verlof op maat

De regels voor het opnemen van zwangerschapsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof moeten minder strikt worden. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend om de Wet arbeid en zorg (WAZO) met dit doel te verruimen.

22 augustus 2011 | Door redactie

Vorige week kon u in het bericht ‘Urenaanpassing in de toekomst vaker mogelijk’ al lezen dat de ministerraad de regelingen voor verlof en arbeidstijden flexibeler wil maken, zodat het makkelijker wordt om werk en privé te combineren. Onderdeel van het wetsvoorstel zijn aanpassingen in de Wet arbeid en zorg. Zo willen de ministers de regels voor ouderschapsverlof versoepelen. Ouders moeten in de toekomst zelf kunnen bepalen hoe zij het verlof willen opnemen. Op dit moment zitten hier nog wettelijke beperkingen aan. Daarnaast hoeft een werknemer straks niet meer minimaal één jaar bij uw onderneming in dienst te zijn om gebruik te kunnen maken van ouderschapsverlof. Ook de regels voor opname van langdurend zorgverlof worden verruimd.

Langer bevallingsverlof bij ziekenhuisopname

In het wetsvoorstel staat verder dat het bevallingsverlof wordt verlengd voor moeders van wie het kind na de bevalling of gedurende het bevallingsverlof in het ziekenhuis wordt opgenomen. Uitgangspunt is dat een moeder na ontslag uit het ziekenhuis de gelegenheid moet hebben om tien weken thuis door te brengen met haar baby.

Alleen voor nieuwe aanvragen

Om uw onderneming niet met onvoorziene extra verlofrechten op te zadelen, gaat de nieuwe regelgeving alleen gelden voor werkneemsters die met zwangerschapsverlof gaan na ingang van de wetswijziging en werknemers die ouderschapsverlof aanvragen nadat de nieuwe wet is ingegaan.