Werktijden wijzigen en verlof opnemen

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd om de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) en de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) te versoepelen. De minister hoopt medewerkers hiermee meer mogelijkheden te geven om werk en zorg optimaal op elkaar af te stemmen. Verlof opnemen of arbeidstijden wijzigen wordt dan namelijk makkelijker.

25 augustus 2011 | Door redactie

Zo moeten de regels voor het opnemen van zwangerschapsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof minder strikt worden. Ouders moeten in de toekomst bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen hoe zij het verlof willen opnemen. Op dit moment zitten hier nog wettelijke beperkingen aan. Daarnaast hoeft een medewerker straks niet meer minimaal één jaar bij uw organisatie in dienst te zijn om gebruik te kunnen maken van ouderschapsverlof. Ook de regels voor opname van langdurend zorgverlof worden verruimd.

Verlengd bevallingsverlof

Het bevallingsverlof wordt verlengd voor moeders van wie het kind na de bevalling of gedurende het bevallingsverlof in het ziekenhuis wordt opgenomen. Uitgangspunt is dat een moeder na ontslag uit het ziekenhuis de gelegenheid moet hebben om tien weken thuis door te brengen met haar baby. Deze versoepeling geldt alleen voor medewerksters die met zwangerschapsverlof gaan na ingang van de wetswijziging en medewerkers die ouderschapsverlof aanvragen nadat de nieuwe wet is ingegaan.
Het wordt voor uw medewerkers ook makkelijker om hun arbeidstijden te wijzigen. Volgende week leest u daar meer over.