Werkvergunning nog maar één jaar geldig

Vanaf volgend jaar gelden er strengere voorwaarden voor werknemers buiten de Europees Economische Ruimte (EER) en uit Bulgarije en Roemenië die in Nederland willen komen werken. Eén van de maatregelen is dat een tewerkstellingsvergunning straks al na een jaar verloopt. De ministerraad heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel waarin dit is geregeld.

29 oktober 2012 | Door redactie

Het kabinet vindt dat werkgevers eerst moeten kijken of er werknemers in Nederland zijn die een vacature kunnen invullen voordat zij buiten de EER gaan werven. Om dit te bereiken, wil staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet arbeid vreemdelingen aanscherpen. In het wetsvoorstel staat onder meer dat er strengere regels moeten komen voor het verkrijgen van een tewerkstellingsvergunning. Zo is een tewerkstellingsvergunning straks nog maar één jaar geldig. Op dit moment is een tewerkstellingsvergunning nog maximaal drie jaar geldig.

Ieder jaar opnieuw een tewerkstellingsvergunning

U moet vanaf volgend jaar dus ieder jaar opnieuw een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor een werknemer buiten de EER. Heeft u dit vijf jaar achter elkaar gedaan, dan is het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning niet meer nodig. Een werknemer mag dan zonder werkvergunning bij u aan de slag. Op dit moment kan een werknemer van buiten de EER al na drie jaar werken in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning bij u werken. Ook kan UWV een tewerkstellingsvergunning straks weigeren als u zich in het verleden niet aan de regels van de Arbowet heeft gehouden.

Marktconform loon betalen

Het kabinet wil werkgevers verder verplichten om aan buitenlandse werknemers een markconform loon te betalen. Daarnaast kan uw sector volgend jaar te maken krijgen met een quotum als er binnen uw sector te weinig Nederlandse werknemers of werknemers binnen de EER worden geworven.
Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met het voorstel is de wetswijziging een feit.