Wijzigingen afdrachtvermindering onderwijs

Het kabinet heeft voorgesteld om een aanvullende afdrachtvermindering in te voeren voor varianten van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en werkend leren op hbo-niveau. Deze aanvullende afdrachtvermindering kunt u echter pas toepassen nadat de duale student zijn opleiding succesvol heeft afgerond.

27 september 2012 | Door redactie

Of een medewerker de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, moet blijken uit een afschrift van het behaalde diploma. U moet het diploma bij de loonadministratie bewaren. De aanvullende afdrachtvermindering bij het behalen van een erkend diploma gaat overigens ook voor bestaande gevallen gelden.
De afdrachtvermindering onderwijs die u tijdens de opleiding kunt toepassen voor BBL en werkend leren op hbo-niveau wordt als gevolg van deze maatregel verlaagd.

Afdrachtvermindering onderwijs versoberd

Een aantal wijzigingen versoberen de afdrachtvermindering onderwijs:

  • De afdrachtvermindering voor medewerkers die de beroepspraktijkvorming volgen van de beroepsbegeleidende leerweg wordt € 2.340 per kalenderjaar (2012: € 2.753 per kalenderjaar).
  • Voor medewerkers die werk doen in het kader van een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) gaat de afdrachtvermindering omlaag naar € 2.450 per studiejaar (nu is dat nog € 2.753 per kalenderjaar).
  • Er komt een aanvullende afdrachtvermindering van € 350 voor een diploma dat is behaald door een medewerker die de beroepspraktijkvorming van de BBL volgt. Ook komt er een aanvullende afdrachtvermindering van € 240 voor een diploma dat is behaald door een medewerker die werk doet in het kader van een initiële opleiding in het hbo.
  • De afdrachtvermindering startkwalificatie (2012: € 3.337) komt te vervallen.
  • Het toetsloon voor medewerkers onder de 25 jaar komt te vervallen voor BBL en werkend leren op hbo-niveau.

Voor promovendi (aio/oio) en werknemers die een EVC-procedure volgen, geldt de aanscherping van de regels overigens niet, omdat bij deze categorieën werknemers geen sprake is van het volgen van een onderwijsprogramma.
De meeste wijzigingen in de regeling voor de afdrachtvermindering onderwijs worden naar verwachting met ingang van het studiejaar 2013-2014 ingevoerd.